10. Burgerparticipatie
Verkiezingsprogramma

10. Burgerparticipatie

De samenleving is de afgelopen decennia enorm veranderd, vooral door de opkomst van het internet en social media. Nog nooit was er zo veel informatie zo gemakkelijk beschikbaar. Met drie muisklikken heeft u de beschikking over allerlei goede initiatieven uit andere gemeenten. Toch lijkt de politiek niet snel genoeg mee te bewegen met al deze ontwikkelingen. Daarom willen wij werk maken van nieuwe burgerparticipatie-initiatieven. Zo streven wij naar een samenleving waarin u als burger meer inspraak krijgt en actief participeert, in plaats van één keer in de vier jaar naar de stembus te gaan. U weet immers zelf wat uw buurt nodig heeft!

Wat willen wij?

  • Het instellen van een burgerraad. In de burgerraad zitten 15 door het lot gekozen burgers voor een periode van anderhalf jaar, waarna er weer nieuwe burgers worden ingeloot. Elk raadsjaar mag de burgerraad drie thema’s op de politieke agenda zetten. Zij overleggen deze thema’s met de burgerpanels in de afzonderlijke buurten
  • Deze raad krijgt een substantiële begroting van 4 miljoen euro
  • Daarnaast maken wij extra geld vrij, rond de 7 miljoen, voor het wegwerken van achterstanden in de buurten Oud Nieuwenhagen, Nieuwenhagerheide, Lauradorp, Lichtenberg en de Kakert. De burgers beslissen zelf waar zij het geld aan uitgeven
  • Een nieuwe visie op retail en horeca, gedragen door de burgers. Zo kunnen we leegstand voorkomen en een nieuwe gemeenschapszin creëren.
  • Samen zoeken naar nieuwe manieren om overheid en burgers met elkaar aan de slag te laten gaan: co-creatie tussen burger en overheid is de toekomst!

Deel dit