Verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hier kunt u ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vinden. U kunt ons programma ook downloaden door op de link HIER te klikken.

De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen weer spannend zijn. Zeker voor ons als PvdA in Landgraaf. Ons land staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen. De COVID-crisis heeft een hoop pijnpunten in onze samenleving blootgelegd: van de tekorten in ons zorgstelsel tot het enorme woonprobleem. Ook de roep om gelijkwaardigheid wordt steeds sterker. Langzaam maar zeker breken oude machtsstructuren verder af en staat een nieuwe generatie op de deur te kloppen. Ook in Landgraaf spelen deze landelijke trends. Daarnaast zien we in onze gemeente een grote groep mensen die zich de afgelopen decennia niet gezien en gehoord hebben gevoeld. Deze groep heeft onze aandacht. Door middel van een langetermijnvisie en frisse ambitie willen we Landgraaf naar een sociaal en economisch gezonde toekomst begeleiden, waarin iedereen dezelfde kansen heeft. We beginnen bij de jongste jeugd: vanuit hen pakken we de handschoen op.

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stond de herindeling centraal. Wij hebben geleerd dat herindeling voor de burgers van Landgraaf een stap te ver is. Dat is wat ons betreft dan ook niet meer aan de orde. We zetten in op een efficiënte samenwerking met de andere Parkstadgemeenten met als uitgangspunt:

Iedereen telt mee!

Onze plannen voor:

1

1. Goed onderwijs voor iedereen!

Dat onderwijs belangrijk is zal niemand ontkennen. Door goed onderwijs kunnen kinderen zich ontwikkelen en zich ontworstelen aan de achterstand die hun ouders en grootouders ongewild hebben opgelopen. We richten

Ons plan
2

2. Welzijn en gezondheid

De cijfers in de Parkstad gemeenten over gezondheid, vitaliteit en armoede liegen er niet om. Bij de meeste vergelijkingen staan we ook in Landgraaf aan de verkeerde kant van de

Ons plan
3

3. Liefdevolle zorg

We hebben een duidelijk standpunt: zorg moet voor alle inwoners bereikbaar en betaalbaar zijn. Het is belangrijk om hoge zorgkosten te voorkomen door vroegtijdig actie te ondernemen: voorkomen is immers

Ons plan
4

4. Sport, kunst en cultuur

Sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie en om activiteiten gezamenlijk te ondernemen en uit een isolement te komen, of gewoon voor

Ons plan
5

5. Wonen

Economische en sociale ontwikkelingen hebben gevolgen voor de woonsector. Krimp zorgt voor leegstand, ouderen zijn genoodzaakt langer thuis te wonen, particuliere huiseigenaren zitten vaak muurvast in achterstandswijken en jongeren kunnen

Ons plan
6

6. Landgraaf voor iedereen!

Onze samenleving is een samenleving van verschillende mensen, waarin voor racisme of discriminatie geen plaats is. Iedereen die in Landgraaf woont moet zich daar thuis kunnen voelen. Het mag niet

Ons plan
7

7. Duurzaamheid: eerlijk en betaalbaar!

Dit onderwerp is op dit moment het meest besproken van alle onderwerpen: hoe kunnen we de klimaatcrisis het hoofd bieden? Wat kunnen wij daar als individuele burger van Landgraaf aan

Ons plan
8

8. Mobiliteit

We zitten met z´n allen vaak in de auto. Daarom willen wij de duurzaamheid op straat ook verhogen. Hiervoor is een goede infrastructuur, betrouwbaar openbaar vervoer en de aanwezigheid van

Ons plan
9

9. Werk

De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen recht heeft op werk. We bedoelen hiermee dat het inkomen voorspelbaar en voldoende is en dat het werk zinvol is, zodat het

Ons plan
10

10. Burgerparticipatie

De samenleving is de afgelopen decennia enorm veranderd, vooral door de opkomst van het internet en social media. Nog nooit was er zo veel informatie zo gemakkelijk beschikbaar. Met drie

Ons plan

Deel dit