5. Wonen
Verkiezingsprogramma

5. Wonen

Economische en sociale ontwikkelingen hebben gevolgen voor de woonsector. Krimp zorgt voor leegstand, ouderen zijn genoodzaakt langer thuis te wonen, particuliere huiseigenaren zitten vaak muurvast in achterstandswijken en jongeren kunnen moeilijk hun eerste huis kopen vanwege strengere hypotheekregels en studieschulden. Over de hele linie is de woningmarkt niet op orde. Het merendeel van de woningvoorraad zou (sociale) huur moeten zijn, maar dat is het niet. Met name in de kwetsbare wijken moeten naast sloop van overtollige woningen en herstructurering van de huurvoorraad ook sociale stijgers een geschikte, betere woning kunnen krijgen. We moeten aan de slag! Niet alleen door te bouwen, maar ook door slim om te gaan met bestaande bouw en de druk op Den Haag te houden voor een eerlijker hypotheekstelsel.

Wat willen wij?

 • Wonen moet betaalbaar zijn!
 • Woningen mogen niet gebruikt worden als verdienmodel
 • Grote beleggers zijn welkom, mits ze werken voor de samenleving en niet voor de aandeelhouders
 • Dat je bewoner bent van het huis dat je koopt
 • Regionale samenwerking voor een regionaal woonbeleid
 • Naast Heerlen-Noord óók een integrale aanpak in achterstandswijken in Landgraaf. Herstructurering van de woningvoorraad is daar een onderdeel van
 • Geen individuele gemeentelijke aanvragen uit de volkshuisvestingsfondsen maar alleen regionale. Zo houden we de druk op Den Haag.
 • Voor jonge mensen, die een eerste woning zoeken, blijft de gemeente een starterslening aanbieden
 • Nieuw beleid om er voor te zorgen dat jonge mensen in Landgraaf blijven, of jonge mensen naar Landgraaf trekt om er te wonen en werken
 • Voor het verduurzamen van particuliere woningen bieden wij laagrentende leningen
 • Via een Lokaal of Regionaal Energienutsbedrijf, waarvan de gemeenten eigenaar zijn, kunnen alle burgers tegen een gereduceerd tarief duurzaam opgewekte regionale energie afnemen
 • Als buurten aangepakt of opgeknapt worden moeten dezelfde bewoners er kunnen blijven wonen

Deel dit