7. Duurzaamheid: eerlijk en betaalbaar!
Verkiezingsprogramma

7. Duurzaamheid: eerlijk en betaalbaar!

Dit onderwerp is op dit moment het meest besproken van alle onderwerpen: hoe kunnen we de klimaatcrisis het hoofd bieden? Wat kunnen wij daar als individuele burger van Landgraaf aan doen? Hoe blijft deze ommekeer betaalbaar voor iedereen? Wij denken dat we de ernstige ontwikkelingen die een verandering van het klimaat met zich meebrengen niet kunnen ontkennen en we moeten dus aan dit probleem werken. Landgraaf moet een groene gemeente zijn die zich langzaam maar vooral zeker aan de klimaatverandering aanpast. Tegelijkertijd is het ongewenst dat mensen in de kou zitten vanwege de stijgende gasprijzen. We moeten minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en Groningen, maar ook onze natuur beschermen. Samen komen we eruit!

Wat willen wij?

  • De gemeente stimuleert in alle sectoren energiebesparing door middel van subsidies
  • Fossiele energie wordt zoveel mogelijk vervangen door lokale, duurzame energie uit zon en wind
  • Zonnepanelen worden bij voorkeur op daken van parkeerplaatsen, woningen en bedrijfsgebouwen geplaatst
  • Ongebruikte landbouwgrond kan in beperkte mate dienen als plek voor zonneweides, mits ecologisch verantwoord
  • De gemeente richt een lokaal of regionaal energie-nutsbedrijf zonder winstoogmerk op, dat zelf zonneweides en windmolens ontwikkelt.
  • De daarmee verdiende miljoenen vloeien terug in de gemeentekas en worden ingezet t.b.v. de lokale democratie of het wegwerken van achterstanden in de sociaal-economisch zwakkere buurten
  • Als gemeente geven we het goede voorbeeld door af te zien van onnodige producten: de bladblazer op benzine mag ook een bladhark zijn
  • Als gemeente geven we het goede voorbeeld door alle mobiele werktelefoons op termijn te vervangen door de milieuvriendelijke Fair Phone. Deze smartphone voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid en is duurzaam geproduceerd
  • Als gemeente geven we het goede voorbeeld door circulair in te kopen en aan te besteden
  • We beginnen een pilot met (elektrische) deelauto’s

Deel dit