3. Liefdevolle zorg
Verkiezingsprogramma

3. Liefdevolle zorg

We hebben een duidelijk standpunt: zorg moet voor alle inwoners bereikbaar en betaalbaar zijn. Het is belangrijk om hoge zorgkosten te voorkomen door vroegtijdig actie te ondernemen: voorkomen is immers beter dan genezen!

Wat willen wij?

  • Meer aandacht voor preventie door voorlichting te geven, zowel op scholen als in de wijken
  • Programma’s om inwoners te activeren: Kom in beweging!
  • Stevige verankering van de huisartsenpost (HAP) voor spoed
  • Inwoners van Landgraaf kunnen een beroep blijven doen op de spoedeisende zorg, centraal gelegen in Parkstad
  • Aandacht voor chronische aandoeningen
  • Door praktijkondersteuners (POH) te koppelen aan de huisartsenpraktijken kan gerichte zorg worden geboden met meer aandacht/tijd voor de patiënt, niet alleen bij fysieke maar ook psychische klachten
  • Het medisch centrum waar huisartsen en medisch specialisten samenwerken heeft zich bewezen. Zorg blijft bij de huisarts wanneer het kan en gaat naar het ziekenhuis wanneer het moet. Goede, snelle diagnostiek en korte (digitale) lijnen zijn hierbij van belang
  • Samenwerking tussen welzijnsinstelling, gemeente, huisartsen en andere eerste lijn zorgaanbieders

Deel dit