4. Sport, kunst en cultuur
Verkiezingsprogramma

4. Sport, kunst en cultuur

Sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie en om activiteiten gezamenlijk te ondernemen en uit een isolement te komen, of gewoon voor de gezelligheid. Bovendien geeft het de gemeente kleur en is het belangrijk voor de identiteit van onze inwoners. Sport, kunst en cultuur verbinden en dragen bij aan een gevoel dat onze inwoners ‘erbij horen’. De afgelopen Covid-crisis heeft eens te meer bewezen hoe belangrijk verenigingen zijn voor de mentale gezondheid van de bevolking. We koesteren daarom ons verenigingsleven en jagen nieuwe initiatieven aan om Landgraaf meer kleur te geven!

Wat willen wij?

 • Bij de aanleg of renovatie van sportaccommodaties en velden kiezen we voor materialen met een lage milieubelasting
 • Bij de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met bewegen
 • We bieden het kader en de trainers van sportverenigingen cursussen aan, zodat ze hun hobby nog beter kunnen uitvoeren
 • We stellen een programma op om meer vrijwilligers te werven
 • We bieden een cursus om beter te leren omgaan met agressie, asociaal gedrag en uitwassen op en rond de sportvelden
 • We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen
 • Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen weg voor kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan
 • We laten het schoolzwemmen terugkomen: van rekenen leer je niet zwemmen!
 • We investeren in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes in de open lucht, maar ook buitenfitness of yoga in de buitenruimte
 • We vinden de Oefenbunker een belangrijke voorziening voor Landgraaf en dat dragen we uit
 • We stimuleren theater Landgraaf en het cultuurhuis
 • We zetten in op campagnes om meer mensen naar het theater te krijgen
 • Muziekles voor al onze kinderen op de basisschool in samenwerking met de muziekschool

Deel dit